blogs

De 3 Granthis – Knopen om door te hakken

Raja Yoga is een eeuwenoude methode voor persoonlijke ontwikkeling die je in 8 stappen naar vrijheid brengt. Die vrijheid komt voort uit vitaliteit, inzicht in jezelf, mensenkennis en begrip van het bestaan door meditatie. 

Het is een weg naar levenskunst.

De 3 Granthis – Knopen om door te hakken

Raja Yoga is een proces van persoonlijke ontwikkeling op weg naar vrijheid. In dat proces zal je 3 vaste overtuigingen bij jezelf tegenkomen die vrijwel iedereen als waarheid accepteert, terwijl ze bij nadere bestudering relatief blijken te zijn. Vaste overtuigingen in een veranderende werkelijkheid zijn niet alleen een beperking voor je ontwikkeling, maar ook een bron van lijden. Als jij je hecht aan iets wat tijdelijk is, zal je onmiddellijk geconfronteerd worden met de angst om het weer te verliezen. Je voelt ergens wel dat het niet klopt, maar je houdt er toch aan vast, omdat je verlangen naar zekerheid zo groot is.

Zulke stellige en beperkende overtuigingen noemen wij in Raja Yoga Samskaras. Het zijn overtuigingen die voortkomen uit ervaring. Bij de meeste mensen zijn ze onderbewust. Het zij de krassen op je ziel. En dat maakt het zo lastig om ze terzijde te schuiven. Ooit was er een ervaring die de overtuiging gevoed heeft. Op basis van die ervaring heb je die overtuiging tot waarheid verheven. Helaas had je op dat moment niet het onderscheidingsvermogen om vast te stellen dat die ervaring zich alleen in een specifieke situatie kan voordoen en niet algemeen geldend is, terwijl je daar nu wel vanuit gaat. En het is die onjuiste overtuiging van algemene toepasbaarheid die een onwaarheid ‘waar’ kan laten lijken.

In een proces van persoonlijke ontwikkeling op weg naar vrijheid zijn er 3 grote overtuigingen die onze vrijheid in de weg staan. De 3 belangrijkste Samskaras die we moeten overwinnen zijn zo belangrijk dat ze een aparte naam hebben gekregen in de Yogaleer. Het zijn de 3 Granthis, de drie knopen om door te hakken:

1. Onze identificatie met het fysieke lichaam, de bron van verstarring.

Als jong kind ontwikkel je de overtuiging dat jij je fysieke lichaam bent. De meeste volwassen hebben deze overtuiging nog steeds en daardoor is het niet vreemd dat je het als kind al bent gaan geloven. Omdat je geen besef hebt van hogere bewustzijnslagen ontwikkel je de overtuiging dat jouw bewustzijn volledig afhankelijk is van het bestaan van het fysieke lichaam. Zolang je die overtuiging hebt, zal je angst voelen. Eerst moet je in meditatie (of door een mystieke ervaring) tot het inzicht komen dat het lichaam alleen het voertuig is van jouw bewustzijn. Dan besef je dat jouw bewustzijn voortbestaat voorbij het lichaam. Pas dan zal je bevrijd zijn van angst voor de dood.

2. De hechting aan onze persoonlijkheid, de bron van onze overlevingsdrang.

De tweede grote bewustzijnssprong is de realisatie dat jij niet je persoonlijkheid bent. Jouw persoonlijkheid is voortgekomen uit jouw overlevingsstrategie. Jij bent onbewust gewoontes, talenten en gedrag gaan ontwikkelen in wisselwerking met de voor- en afkeuren van jouw omgeving. In een diep verlangen naar liefde en acceptatie heb je onderbewust een bepaald profiel van jezelf ontwikkeld, dat op dat moment functioneerde voor je. Ontwikkel het besef dat jouw persoonlijkheid jouw eigen onbewuste creatie is. En besef dat je vanuit onderscheidingsvermogen de onbegrensde mogelijkheid hebt om jouw persoonlijkheid (letterlijk!) te ontwikkelen. En dan kan jouw persoonlijkheid zich steeds bewustaanpassen aan jouw verlangen en de omstandigheden waarin jij je bevind. Dan ga je heel anders naar jouw karakter en dat van anderen kijken. Je gaat dieper kijken naar jouw ware aard, die erachter verscholen gaat. Je gaat steeds bewuster onderzoeken hoe jij jouw persoonlijkheid kunt inzetten om jouw zielsverlangen tot uitdrukking te brengen. Wat jij écht wilt, wordt steeds meer het vertrekpunt en wat jouw omgeving van je verlangt wordt daaraan ondergeschikt. Je wordt dus steeds authentieker. Je komt dichter bij je oorsprong.

3. De hechting aan ons oordeel, de bron van goed en kwaad.

De derde knoop om door te hakken is jouw afhankelijkheid van voor- en afkeuren. Voor de meeste mensen geldt dat hun ‘waarheid’ de opsomming is van hun overtuigingen. Ze vragen zich zelden af of die overtuigingen onder alle omstandigheden van toepassing zijn. Als jouw onderscheidingsvermogen zich ontwikkelt, doordat jij steeds meditatiever wordt, ga je vanzelf inzien, dat een oordeel altijd relatief is. Je gaat je steeds meer richten op de overeenkomsten en steeds minder op de ogenschijnlijke verschillen. Je gaat steeds meer beseffen dat er in essentie helemaal geen verschillen zijn. Verschillen tussen verschijningsvormen zijn individuele, afgescheiden mentale projecties. Achter die projecties ligt een essentie die geen onderscheid maakt tussen goed en kwaad. We zijn allemaal energie, we zijn allemaal leven en we zijn allemaal verbonden in één gemeenschappelijke oorsprong. En alle verschillen die in dat proces van leven aan de oppervlakte komen zijn individuele pogingen om uitdrukking te geven aan die verbondenheid. Het enige probleem is dat we zo gehecht raken aan die ene poging, dat we gaan geloven dat die wezenlijk anders is dan alle anderen. En dat is de oorzaak van afgescheidenheid.

Blijf mediteren, blijf oefenen en ontwikkel een meditatieve levenshouding die gericht is op wezenlijke eenvoud en verbondenheid. Dan verdwijnen de verschillen en komt vanzelf liefde en vrijheid aan het oppervlak. En het allermooiste is dat je daar elke dag een beetje beter in kunt worden. Steeds blijven oefenen om je aandacht op die essentie gericht te houden en daar naar te leven, dat is Raja Yoga als levensweg.

Veel succes.

 

In onze opleiding leer je op de juiste manier te mediteren, zodat jegericht kunt werken aan de ontwikkeling van jezelf en jouw leven door bewustwording en zelfstudie.

Interesse? Je bent van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking.Wij waarderen het als je deze blog deelt met anderen.

 

 

De Yogaschool logo

De Yogaschool

ervaar de kracht van de stilte

De Yogaschool geeft al 26 jaar de gerenommeerde opleiding Raja Yoga en is de grootste yogaschool van Oost-Nederland.

Favorieten

Informatie

Wil je meer weten?

Kom naar een persoonlijke kennismaking

Ontdekken

Dit vind je ook interessant

Drie stappen naar rust

Raja Yoga is een eeuwenoude methode voor persoonlijke ontwikkeling die je in 8 stappen naar vrijheid brengt. Die vrijheid komt voort uit vitaliteit, inzicht in

Lees meer »

Rede(n) voor overgave

Raja Yoga is een eeuwenoude methode voor persoonlijke ontwikkeling die je in 8 stappen naar vrijheid brengt. Die vrijheid komt voort uit vitaliteit, inzicht in

Lees meer »

Begrijpen of begrip

Raja Yoga is een eeuwenoude methode voor persoonlijke ontwikkeling die je in 8 stappen naar vrijheid brengt. Die vrijheid komt voort uit vitaliteit, inzicht in

Lees meer »

Betrouwbaar gevoel

Raja Yoga is een eeuwenoude methode voor persoonlijke ontwikkeling die je in 8 stappen naar vrijheid brengt. Die vrijheid komt voort uit vitaliteit, inzicht in

Lees meer »
IMG_0623

Aanmelden voorprogramma

Meld je aan voor ons voorprogramma en maak op laagdrempelige manier kennis met Raja Yoga.

We gebruiken cookies op deze website om jou de beste ervaring te bieden.

50%

Je bent er bijna!

Waar mogen we de brochure naar toe sturen?

 Je gegevens zijn veilig